O nas

Fundacja VERBA powstawała w roku 2012. Jej celem jest edukacja najmłodszych, ponieważ to dzieci są naszą przyszłością i najlepszą inwestycją. Działamy w kilkunastu miastach w Polsce, a w naszych warsztatach edukacyjnych wzięło udział już ponad 50 000 przedszkolaków i uczniów.

Głównym przedsięwzięciem Fundacji VERBA jest projekt „Niezwykłe spotkania”, którego celem jest  oswajanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnością, traktowaną jako naturalny element otaczającego nas świata. Temat wplatamy w ciekawe dla maluchów publikacje bez jego przesadnego eksponowania po to, aby uświadomić im różnorodność społeczeństwa, odpowiedzieć na nurtujące je pytania i nauczyć szacunku dla drugiego człowieka. Pragniemy by przyszłe pokolenie zyskało naturalność w kontaktach ze wszystkimi ludźmi bez względu na ich wygląd czy sprawność. Nasze publikacje są kwintesencją tego, jak rozumiemy prawdziwą integrację – bo dla nas integracja to emocje i chwile przeżyte razem, bez względu na nasz wygląd zewnętrzny; to wspólne podejmowanie wyzwań i realizacja celów, pozwalająca zapomnieć o ograniczeniach zdrowotnych; to nauka pomagania sobie nawzajem i wspierania się w codziennych okolicznościach.

Od roku 2016 Fundacja VERBA wraz z Fundacją Banku Millennium realizuje projekt „Finansowy Elementarz”. Jego celem jest przedstawienie dzieciom natury pieniądza oraz zasad oszczędzania, które ułatwią im start w dorosłe życie, tak aby w przyszłości rozsądnie dysponowały swoimi wydatkami.

Ponadto Fundacja VERBA bierze udział i organizuje konferencje, szkolenia oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Wspólnie rozmawiamy o tym jak edukować, wychowywać i kształtować nasze dzieci. Wytyczamy nowe kierunki ale także uważnie słuchamy opinii ekspertów. Kilkunastoosobowy zespół Fundacji wkłada całe serce w pracę z dziećmi, a uśmiechy na twarzach tysięcy maluchów są dowodem na to, że nasze działania są wartościowe i ważne.

Rekomendacje

Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016

Dobrze, żeby dzieci wiedziały, że pieniądze nie sypią się z nieba, że trzeba na nie zapracować.
Że należy dokonać wyboru – albo kolejny samochodzik albo porcja lodów.
Bankomat wypłaci pieniądze tylko wtedy, kiedy je mamy na koncie.

Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Ktoś może powiedzieć, że ekonomia to temat zbyt trudny i niezrozumiały dla dzieci. Państwo pokazujecie, że można, że nawet najmłodszym w przystępny dla nich sposób wytłumaczyć reguły dotyczące pieniądza, gospodarki, rynku.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Małgorzata Narożnik, założycielka i redaktor naczelna „Przedszkolne ABC”

„Celem projektu jest poznanie przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podstawowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych, rozbudzenie ich ciekawości światem finansowym, a także promowanie wśród najmłodszych idei przedsiębiorczości. Ciekawym elementem scenariusza jest postać pana Sebastiana, który staje się swoistym przewodnikiem dzieci w zgłębianiu przez nie tajemnic dotyczących pieniędzy, mechanizmów planowania wydatków i oszczędzania. Podjęcie w działaniach z najmłodszymi tematyki tak ważnej w życiu każdego człowieka jaką są finanse, uważam za pomysł bardzo wartościowy i godny realizacji”.

Małgorzata Narożnik, założycielka i redaktor naczelna magazynu dla wychowawców i nauczycieli „Przedszkolne ABC”, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego. Autorka wielu publikacji z metodyki wychowania przedszkolnego, twórca środków dydaktycznych oraz programów edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Leokadia Kaleta, pedagog nauczania początkowego, dyplomowany oligofrenopedagog

Problem niepełnosprawności jest bardzo często pomijany w procesie edukacji a dzieci nie wiedząc, jak zachowywać się wobec niepełnosprawnych rówieśników, często dyskryminują ich i wyrażają brak akceptacji.
Jako pedagog nauczania początkowego z dwudziestoletnim doświadczeniem, i dyplomowany oligofrenopedagog widzę ogromną potrzebę podejmowania inicjatyw, które nauczą dzieci tolerancji, otwartości i szacunku wobec niepełnosprawnych kolegów i koleżanek. Z doświadczenia zawodowego wiem, że problem wykluczenia w środowisku rówieśników jest dla niepełnosprawnych dzieci często równie dotkliwy, co sama niepełnosprawność.
Dlatego trzeba podejmować działania, które nauczą najmłodszych mądrej postawy wobec niepełnosprawnych. W mojej ocenie narzędzia dobrane przez Fundację VERBA (zarówno cykl publikacji, jak i wydarzenia, które mają być organizowane) mogą przynieść realne i mierzalne skutki. Będą cenną inicjatywą zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i ich zdrowych rówieśników.

Leokadia Kaleta,
pedagog nauczania początkowego, dyplomowany oligofrenopedagog

Portal Babyonline.pl

„Leon  i  jego  nie-zwykłe  spotkania”  to  pomoc  dla  rodziców,  którzy  chcą  rozpocząć  z  dzieckiem  rozmowę  o niepełnosprawności.  W  sposób  zrozumiały  dla  kilkulatka  pokazuje,  że  wózek  inwalidzki  nie  stanowi  bariery w  nawiązywaniu  dziecięcych  przyjaźni.  Przeżywanie  niezwykłych  przygód  jest  równie  fascynujące  dla wszystkich  dzieci,  a  niepełnosprawność  nie  jest  tu  ani  tematem  tabu,  ani  tym  bardziej  przeszkodą  podczas dziecięcych „podbojów świata”.

Portal Babyonline.pl

Paweł Strojny, psycholog społeczny

Konsekwencje psychologiczne społecznych reakcji na niepełnosprawność są równie poważnym problemem  co  same  fizyczne  trudności  z  niej  wynikające.  Społeczeństwo  w  którym  żyjemy wciąż musi uczyć się właściwych reakcji na fizyczną odmienność.

Postawy  społeczne  kształtują  się  z  biegiem  całego  życia,  niemniej  jednak  to  w  okresie dzieciństwa  człowiek  przyswaja  je  najefektywniej.  Dlatego  świadome  działania  na  rzecz kształtowania  postaw  społecznych  powinny  rozpoczynać  się  jak  najwcześniej.  Podjęcie  tych działań pociąga za sobą dwa rodzaje odpowiedzialności – za dobór treści i za formę komunikatu. W mojej  opinii  zespół  fundacji VERBA,  składający  się  z  osób  kompetentnych i  równocześnie znających  problem  niepełnosprawności,  gwarantuje  trafny  dobór  treści.  Również  planowana forma  przekazy  w  postaci  multimodalnych  bajek  oddziaływujących  na  wyobraźnię  jest  moim zdaniem dopasowana do potrzeb odbiorców.

Paweł Strojny,
psycholog społeczny

Magdalena Tyrała, prowadząca serwis Mam dziecko INTERIA.PL

W  Polsce  podejmowane  są  próby  usuwania  barier  przestrzennych,  edukacyjnych  i  ekonomicznych  z  życia  osób niepełnosprawnych.  Wciąż  jednak  mało  jest  inicjatyw  na  rzecz  zmiany  świadomości  społecznej  i  działania  na rzecz  integracji  społecznej,  które  to  de  facto  otwierają  osobom  z  dysfunkcją  ruchową  możliwości  normalnego funkcjonowania  w  społeczeństwie.  Pamiętajmy,  że  „inne”  traktowanie  osoby  niepełnosprawnej  tylko  pogłębia jej  niepełnosprawność,  przede  wszystkim,  w  sferze jej  starań  wchodzenia  w  relację  z  drugim  człowiekiem. Cykl książek dla dzieci „Leon i jego nie-zwykłe spotkania” to doskonały pomysł na próbę zmiany postaw społecznych i oswajanie dzieci  sprawnych z niepełnosprawnością ich koleżanek i kolegów.  Jeśli pracę w tym zakresie zacznie się  na  wczesnym  etapie  życia  dzieci,  to  jest  ogromna  szansa,  że  kolejne  pokolenie  będzie  z  większą  tolerancją i  otwartością  przyjmowało  niepełnosprawność.  Trzeba  o  to  zawalczyć!  Ta  książka  dla  dzieci  świetnie  się  temu przysłuży, dlatego też gorąco ją polecam.

Magdalena Tyrała,
prowadząca serwis Mam dziecko INTERIA.PL

Portal Czasdzieci.pl

Czy możliwa jest przyjaźń między zdrowymi dziećmi i chłopcem na wózku? Tu nikt nie ma wątpliwości i odpowie twierdząco, ale czy ten sam chłopiec da radę uczestniczyć w ich pierwszych prawdziwych przygodach?  Czy jego uczestnictwo  nie  jest  jednocześnie  narażaniem  i  niepotrzebnym  ryzykiem?  Tu  już  nie  tylko  dzieci  ale  i  dorośli często mają wątpliwości. Dużym atutem tekstu jest przedstawienie tych wątpliwości w sposób uczciwy. One istnieją i  nie  sposób  ich  przemilczeć.  Najlepszym  rozwiązaniem  jest  wspólna  szczera  rozmowa,  wypowiadanie  obaw  i wspólne  szukanie  rozwiązań.  Idee:  solidarności  i  gotowość  do  udzielenia  bezinteresownej  pomocy  to  wartości, które powinny być ważne dla dzieci nie tylko w kontakcie z niepełnosprawnymi kolegami. Dobrze zatem, że zostały zasygnalizowane. Polecam publikację i ideę fundacji VERBA.

Portal Czasdzieci.pl