Fundacja Verba

Projekty edukacyjne

Niezwykłe spotkania

Celem projektu jest wspieranie przemian społecznych, kształtowanie pozytywnych postaw i przełamywanie stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.

Niezwykłe spotkania

Nauka przez zabawę w oparciu o kolorowe i pełne energii materiały edukacyjne pokazujące różnorodność społeczeństwa przez pryzmat możliwości, a nie ograniczeń.

Elementarz Finansowy

Celem projektu jest przedstawienie dzieciom natury pieniądza oraz zasad oszczędzania, które ułatwią im start w dorosłe życie, tak aby w przyszłości rozsądnie dysponowały swoimi wydatkami.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy organizacje, które chcą mieć swój udział w budowaniu społeczeństwa świadomego i otwartego.

Patronaty honorowe

Patronaty honorowe

Inspiracje

Renata Wrona - Prime Image