Fundacja Verba

Projekty edukacyjne

Dzień Integracji

Warsztaty z uczniami warszawskiej szkoły podstawowej pozwoliły im przekonać się z jakimi barierami architektonicznymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z jazdą na wózku inwalidzkim w terenie.

Szkolenia

Dzięki Fundacji Integracja staliśmy się częścią projektu szkolącego pracowników firmy PKP z obsługi pasażerów z niepełnosprawnością. Wymiana doświadczeń służyła budowaniu świadomości i otwartości a dyskusję wsparły ćwiczenia praktyczne.

Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne to niesamowita przygoda! Zajęcia uczą, bawią, inspirują do działania i uwalniają pozytywne emocje. To wszystko daje wspaniałe tło do rozmów na temat różnorodności i integracji.

Eksperci

Jako eksperci i organizatorzy jesteśmy zapraszani do wspólnych rozmów o integracji. Przedszkola, szkoły i rodzice wymieniają się pozytywnymi opiniami dotyczącymi naszych działań. Wspierają nas również Partnerzy medialni – DZIĘKUJEMY!

Niezwykłe spotkania

Celem projektu jest wspieranie przemian społecznych, kształtowanie pozytywnych postaw i przełamywanie stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.

Niezwykłe spotkania

Nauka przez zabawę w oparciu o kolorowe i pełne energii materiały edukacyjne pokazujące różnorodność społeczeństwa przez pryzmat możliwości, a nie ograniczeń.

Elementarz Finansowy

Celem projektu jest przedstawienie dzieciom natury pieniądza oraz zasad oszczędzania, które ułatwią im start w dorosłe życie, tak aby w przyszłości rozsądnie dysponowały swoimi wydatkami.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy organizacje, które chcą mieć swój udział w budowaniu społeczeństwa świadomego i otwartego.

Patronaty honorowe

Patronaty honorowe

Inspiracje

Renata Wrona - Prime Image